Elittynk - Innowacyjne technologie dla docieplania i remontów w budownictwie

Firma Elittynk sp. z o.o. korzysta z doświadczeń zdobytych za granicą stosując najnowocześnieszą technologie w budowaniu budynków nowych jak i remoncie starych i zabytkowych.

Jako wyłączny przedstawiciel na rynek Polski, prezentujęmy opatentowaną technologie firmy SATSYS technology a.s.

satsys-logoKorzystamy z tynków firmy Satsys


Unikalny skład mieszanki tynkarskiej z ekspandowanego szklanego granulatu niemieckej firmy PORAVER– puste w środku perełki z wysoką porowatością, aż do 75% i znakomitą izolacją cieplną - lambda = 0,09 W/mK.  Spoiwem są  wyłącznie naturalne produkty silikatowe i śladowe ilości białego duńskiego cementu.

Mieszanki  tynków  są opatentowane, nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji, zapewniają bardzo długą żywotność na całe generację i posiadają certyfikaty CE.

Nasza firma z powodzeniem stosuję tą nowoczesną  technologie do ocieplania budynków zastępując tradycyjne materiały jak styropian i wełna mineralna i do remontów budynków popowodziowych i zabytkowych – w tynku są tylko minimalne ilości cementu portlandskiego – akceptacja konserwatorów zabydków. Tynk ThermoSan można nakładać na ściany o wilgotności aż 15%, bez ryzyka jego odpadnięcia, lub wchodzenia w reakcję chemiczną. Bardzo niska  nasiąkliwość kapilarna ≥ 0,3 kg/ m² po 24 godz., duża paroprzepuszczalność  współczynnik dyfuzji pary wodnej μ<8, wysoka zasadowość PH 11 zapewnia idealne warunki naturalnego dosuszenia się ścian budynków bez ryzyka naruszenia tynku wilgocią.

Bardzo krótki czas dojrzewania tynku, możliwość malowania już po 48 godz. Ta nowoczesna technologia bardzo przyspiesza proces wykańczania, lub remontu, bez ryzyka kapilarnych pęknięć i mostów ciaplnych.

Dalszym nowoczesnym materiałem budowlannym, który nasza firma z powodzenie wprowadza na rynek Polski w budowie nowych budynków i remoncie budynków, które mają problem z wylgocią i przeciekającymi fundamentamy to AKVATRON . Akvatron 12 dodaję się do swieżego betonu jako zmodyfikowaną mieszanke pochodzenia nieorganicznego o wysokiej koncentracji co wyraźnie poprawia końcowe parametry betonu - szczególnie odporność na wodę, substancje agresywne oraz produkty ropopochodne. W taki sposób przedłuża ona żywotność całej konstrukcji. Pozytywne działanie dodatku Akvatronu 12 jest widoczne szczególnie w przypadku cienkościennych konstrukcji betonowych budowli inżynierii wodnej

Dalszą możliwością wykorzystania właściwości Akvatronu 12 jest jego aplikacja w krytycznych miejscach konstrukcji betonowej, takich jak połączenie ściany i dna fundamentu- szczeliny dylatacyjne.

akvatron-logo 
Korzystamy z hydroizolacji firmy Akvatron

Do remontów konstrukcji betonowych tunelów, mostów, basenów, ale i naprzykład starych przeciekających piwnic, już kilka lat używamy z powodzeniem zmodyfikowaną suchą mieszanke stwarzającą efekt hydroizolacyjny na podstawie krystalizacji. Po wymieszaniu z wodą zapewnia zwiększenie odporności betonów i zapraw na przepuszczanie wody, kwasów oraz produktów ropopochodnych, zapobiega korozji betonu, a jednocześnie stwarza na powierzchni powłokę wodoodporną.

Obie technologie zapewniają proste i szybkie zabezpieczenie konstrukcyjne przed wodą i nnymi cieczami, co nam umożliwia przyspieszyć i uprościć budowę nowych konstrukcji, bez stosowania pracochłonnych i mniej trwałych izolacji tradycyjnych, jak i remont starszych konstrukcji bez potrzeby odkopywania fundamentów.