AKVATRON 8 - Hydroizolacyjna masa krystalizująca - szybkowiążąca

Charakterystyka:

Mieszanka cementu glinowego oraz dodatków modyfikujących, która po wymieszaniu z wodą szybko wiąże się i twardnieje. Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie, odporny na korozję chemiczną, nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. AKVATRON 8 jest przeznaczony do wykonywania hydroizolacyjnych prac sanacyjnych wszędzie, gdzie występują aktywne przecieki wody i innych cieczy. Działa natychmiastowo, podczas wiązania wykazuje ekspansywne działanie krystalizacji, intensywne działanie hydroizolacyjne o regulowanym czasie wiązania.

AKVATRON 8 zapewnia nieprzepuszczalność materiałów porowatych na bazie cementu - nie przepuszcza wody, produktów ropopochodnych itp. nawet przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym cieczy.

Ze względu na swój charakter jest bardzo wymagający z punktu widzenia szybkiej obróbki.

Przygotowanie podłoża dla aplikacji Akvatronu 8:

Podłoże powinno być przygotowane w podobny sposób jak dla Akvatronu 6, tzn. konieczne jest dokładne mechaniczne oczyszczenie z lakierów, oleju, mleczka cementowego, ewentualnie ze zwęglonego betonu. Oczyszczenie betonu należy przeprowadzić również w pobliżu naprawianego miejsca - co najmniej do odległości 20 cm. W taki sposób nastąpi otwarcie porów i kapilar, ewentualnie pęknięć. W miejscu aktywnego przecieku należy wyciąć rowek w kształcie litery U o głębokości min. 40 mm i szerokości 20 mm - minimalnie jednak na
głębokość zdrowego betonu. Następnie należy nawilżyć beton do całkowitego nasiąknięcia. Nadmiar wody należy usunąć np. poprzez wydmuchanie sprężonym powietrzem.

Aplikacja Akvatronu 8:

Do pojemnika o odpowiedniej pojemności wsypiemy potrzebną ilość Akvatronu 8 i dodamy małą ilość wody pitnej. Stosunek produktu do wody powinien wynosić 1000 g Akvatronu 8 do 300 - 360 g wody. Mieszankę należy dokładnie wymieszać ręcznie do momentu uzyskania jednorodnej mieszanki o konsystencji gęstej zaprawy budowlanej. Ze względu na szybkość wiązania produktu nie można mieszać w betoniarce. Jeżeli przygotowana mieszanka wiąże się, nie można jej rozcieńczać wodą, należy ją jedynie ponownie intensywnie wymieszać.

Przygotowaną mieszankę sformujemy ręczenie i wkładamy do przygotowanego rowka lub otworu i mocno dociskamymy szpachlą lub (lepiej) ręką. Produkt pozostawiamy na ok 0,5 - 1,5 min. i następnie natychmiast usuwamy nadmiar mieszanki. Konieczne jest zapewnienie dostatecznie wilgotnego środowiska w celu umożliwienia wiązania i krystalizacji.

Konserwacja powierzchni po aplikacji:

Naprawione miejsce należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogłoby spowodować nadmierne wysuszanie i zatrzymać proces krystalizacji. Na miejsce uszczelnione Akvatronem 8 należy nanieść dwuwarstwową powłokę Akvatron 6 z przekryciem ok. 20 cm na obie strony, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale Akvatron 6, wraz z nawilżeniem i zabezpieczeniem przed wysychaniem, ewentualnie mrozem. Temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5 do +25° C.

Specyfikacja techniczna:

Wytrzymałość na ściskanie po 24 godz. min. 7 MPa ČSN 722450
Wytrzymałość na rozciąganie podczaszginania po 24 godz. min. 1,5MPa ČSN 722450
Przyczepność do podłoża po 24 godz. min. 0,5 MPa ČSN 732577
Wodoszczelność - woda pod ciśnieniem min. 0,8MPa ČSN 731321
Czas wiązania max 180 sekund.

Inne zalecenia:

Nanosić w temperaturze ponad +5°C. W pierwszych godzinach po aplikacji chronić przed przeciągiem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Do mieszanki należy stosować wodę pitną. Dodawanie piasków i spoiw jest zabronione. Podczas pracy należy przestrzegać aktualnych przepisów Ministerstwa Przemysłu Republiki Czeskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy należy używać środków ochrony indywidualnej (rękawice, okulary). Po pracy należy dokładnie umyć ręce i nałożyć krem regenerujący. W razie przedostania się zaprawy do oczu należy przepłukać oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Opakowanie:

Sucha mieszanka jest pakowana w worki PE po 2 i 5 kg i umieszczona w pojemniku PP po 2 kg, 5 kg i 20 kg.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. W przypadku dotrzymania powyższych warunków okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu.